Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd. Deras medlemstidning "Vi Anhöriga" kommer ut fyra gånger per år och i det senaste numret har man valt att uppmärksamma Seniorglädje. Läs mer om Anhörigas Riksförbund på www.anhorigasriksforbund.se

Läs artikeln om oss i medlemstidningen Vi Anhöriga här