NYHETER

  • "Året Runt åkte ut till Segeltorp i Stockholm för att träffa Cecilia och Susanne Sidmalm som för några år sedan båda befann sig i den så kallade sandwichgenerationen – som innebär att man arbetar, tar hand om familj och barn, och samtidigt vårdar en äldre förälder."

    Så börjar reportaget som Året Runt gjorde om oss. Läs hela reportaget här

  • Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd. Deras medlemstidning "Vi Anhöriga" kommer ut fyra gånger per år och i det senaste numret har man valt att uppmärksamma Seniorglädje. Läs mer om Anhörigas Riksförbund på www.anhorigasriksforbund.se

    Läs artikeln om oss i medlemstidningen Vi Anhöriga här

  • Bredda RUT-avdraget till våra äldre att innefatta sällskap - utan krav på aktivitet. Läs vår debattartikel i Aftonbladet.