Det bästa anhörigstödet är en trygg och god omsorg om den närstående

 
omsorg

I Sverige räknar man idag med att närmare var femte vuxen person, dvs. ca 1,3 miljoner människor hjälper eller vårdar någon närstående.

Att vara anhörig

De flesta av oss håller nog med om att rollen som anhörig är fylld av kärlek och glädje. Men ibland sätter livet krokben för oss, mamma blir sjuk, pappa blir ensam eller så behöver en närstående hjälp av andra orsaker. Det är då vi som anhöriga behövs lite extra. Vi finns där för att muntra upp, stötta och ge våra närstående kraft och vilja att kämpa. Vi behövs som ett komplement till den vård som samhället ger oss. Enligt en rapport från riksrevisionen utförs idag mer än hälften av all vård och omsorg i hemmet av anhöriga.

Att vara anhörig till någon som behöver hjälp och stöd kan fylla en med en rad olika känslor. Man kan känna sig överväldigad och maktlös inför situationen och hjälpbehovet, men även fylld av kraft och kärlek inför möjligheten att hjälpa dem vi bryr oss allra mest om. De flesta av oss har nog känt oss lite klämda emellanåt. Klämda mellan önskan att hjälpa sin sjuka eller åldrande närstående och mellan sitt vanliga liv som fortsätter att rulla på. Livet med barn, barnbarn, familj och arbete tickar på och tar inte någon paus oavsett vad som händer med vårdbehovet hos den närstående. Detta kan skapa en hel del både inre och yttre stress.

Komplement till din omsorg
Seniorglädje erbjuder ett komplement till din omsorg om en närstående samt eventuell hemtjänst. Tillsammans hittar vi på aktiviteter utifrån din närståendes intressen och önskemål. Det kan handla om att laga mat tillsammans, gå en promenad, sitta ner och prata över en kopp kaffe eller rent av gå på teater. Våra Seniorvänner besöker även närstående som bor på ett äldreboende. Läs mer om vad vi erbjuder under Tjänster eller kontakta oss direkt så berättar vi mer.

*Seniorvän – titeln på våra medarbetare. Alla medarbetare hos oss är pigga och levnadsglada pensionärer. De har blivit noga utvalda av oss med särskilt fokus på personliga egenskaper.

 

Bra länkar för dig som anhörig

Anhörigas Riksförbund
En partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Vi verkar för att stötta anhöriga som på olika sätt är med i vården av en närstående.
www.anhorigasriksforbund.se

Demensförbundet
Ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.
www.demensforbundet.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer.
www.anhoriga.se

En bra plats
För dig som vill få tillgång till anhörigstöd via nätet finns En bra plats™ – en samlingsplats för information, råd och stöd samt erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.
www.enbraplats.se

Alzheimer Sverige
Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor med svåra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga
www.alzheimersverige.se

Parkinsonförbundet
Parkinsonförbundet är en rikstäckande organisation för personer med parkinsons sjukdom samt deras anhöriga.
www.parkinsonforbundet.se/