Skip to main content

Vi hjälper era anställda i vardagen

Erbjud era medarbetare en personalförmån i form av stöd och social omsorg till deras åldrande förälder. Det sänker stressen och ökar både produktivitet och lojalitet från medarbetarna. Social omsorg om en närstående är en personalförmån som gör skillnad på riktigt.

Personalförmån i form av social omsorg

Visste du att 1,3 miljoner svenskar ger regelbundet vård, stöd och omsorg om en närstående? De allra flesta är i yrkesverksam ålder. Av dessa behöver över ca 100.000 personer gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt för att få omsorgen att fungera*. Mörkertalet över alla som kämpar med att försöka balansera arbetet med omsorg om en åldrande förälder är stort.

Personalförmåner såsom barnpassning, städning och matkasse är vanliga förmåner för att hjälpa medarbetarna att få livspusslet att fungera tillsammans med en heltidstjänst. Vår övertygelse är att omsorg om en åldrande förälder kommer att bli ett av de största önskemålen från medarbetare i medelåldern inom den närmsta framtiden.

*Källa: Anhörigas Riksförbund

Vill du som arbetsgivare ligga i framkant och addera social omsorg för närstående i ert förmånserbjudande?

Så här går det till

Kontakta Seniorglädje för en genomgång av tjänsten samt kostnadsuppskattning.

Den anställde kontaktar Seniorglädje där vi går igenom behov och önskemål för tjänsten inom den givna kostnadsramen.

Vi fakturerar er månadsvis med tydlig specifikation för respektive medarbetares förmån.

Resultat: Nöjda, lojala och mindre stressade medarbetare.

Stötta en ensam äldre genom en företagsgåva

Nu finns möjlighet att stötta äldre genom en företagsgåva som innebär att en ofrivilligt ensam äldre får regelbundna besök av en seniorvän från oss. Utifrån den äldres önskemål matchar vi en av våra seniorvänner med den äldre.

Som företagsvän till Seniorglädje får ni även ett paket bestående av e-postbanner, samt material att posta på sociala medier. 

Enligt Socialstyrelsen är äldre personer över 75 år en av de grupper som oftast upplever ofrivillig ensamhet. Så många som var tionde person bland äldre upplever att ensamhet påverkar deras psykiska hälsa negativt. Ofrivillig ensamhet är följden av att inte ha så många och kontinuerliga sociala relationer som man skulle önska. Känslan kan leda till både fysisk som psykisk ohälsa.

  • Sällskap

  • Samtal

  • Spela spel

  • Högläsning

  • Sällskap till vårdbesök

  • Enklare praktiskt stöd i hemmet

  • Sällskap såväl till vårdbesök som till frisören

Låter det intressant?

Kontakta oss för mer information.