Skip to main content

Vanliga frågor och svar

Nedan har vi listat de vanligaste frågorna vi får samt svaren på dessa frågor. Hittar du inte svaret på just din fråga är det bara att höra av dig till oss så ska vi reda klarhet i det du undrar över. 

Finns ni i hela Sverige?

Ja, vi finns i hela Sverige. Just nu besöker vi äldre från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Är det alltid samma person som besöker min närstående?

Ja, det är alltid samma person. Seniorglädje står för kontinuitet, trygghet och glädje och en av grundstenarna är att det alltid är samma person.
Skulle ni önska besök många dagar i veckan eller varje dag brukar vi dock rekommendera att det är 2 personer som alternerar besöken. Detta för att det inte ska bli så skört om seniorvännen behöver vara ledig eller är sjuk.  

Besöker ni personer med demenssjukdom?

Ja, det gör vi. Ungefär hälften av våra kunder har någon form av kognitiv svikt eller demenssjukdom.
När vi besöker en person med demenssjukom är det alltid en seniorvän som har yrkeserfarenhet eller personlig erfarenhet av demenssjukdomar och bemötande. Vi har även ett expertteam inom demens hos oss som kan vägleda och stötta seniorvännen om det skulle behövas.
Vi erbjuder även våra seniorvänner utbildning inom demens löpande vid olika tillfällen under året.

Kan ni besöka min närstående som flyttat till ett äldreboende?

Ja, det kan vi absolut. Vi har många kunder som flyttat till ett äldreboende och som uppskattar sin personliga seniorvän väldigt mycket.

Kan jag få återkoppling på besöken ni gör hos min närstående?

Ja, självklart. Om du önskar kan seniorvännen skicka en uppdatering till dig efter varje besök hos din närstående. Detta så klart endast om din närstående inte misstycker. 

Kan vi ha speciella önskemål på seniorvännen?

Ja, det kan ni. Matchningen mellan kund och seniorvän är ett av fundamenten inom Seniorglädje.


Hur går matchningen mellan min närstående och er seniorvän till?

Utifrån er beskrivning av önskemål och behov så gör vi en intern matchning med en av våra seniorvänner. Vi presenterar sedan vår föreslagna seniorvän för dig och din närstående. Ni får träffa seniorvännen för en kaffe eller dylikt för att se om den berömda personkemin stämmer. Gör den det så är vi i gång.

Kan jag få Seniorglädje som personalförmån från min arbetsgivare?

Ja, den möjligheten finns. Tala med din arbetsgivare för att höra om de vill erbjuda dig (och dina kollegor) möjligheten att få Seniorglädjes tjänster som en personalförmån.
Du kan skicka den här länken samt be dem kontakta oss så tar vi detta vidare direkt med din arbetsgivare.

Vad händer om vi måste ställa in ett besök?

Vi har full förståelse för att besök ibland måste ställas in. Är det mer än 24 timmar till det planerade besöket betalar ni ingenting. Är det däremot mindre än 24 timmar till det planerade besöket debiterar vi 249kr/timme (ej rut-avdrag).

Hur lång är uppsägningstiden?

Vi har en uppsägningstid på 2 veckor.

Har ni ansvarsförsäkring?

Ja, vi har ansvarsförsäkring. Så skulle något i hemmet gå sönder under vårt besök så täcker försäkringen det.

Hur fungerar det med RUT-avdrag?

De flesta av våra tjänster är rut-avdragsberättigade, dvs att tjänsten kan köpas med ett avdrag på 50%. Du har ett personligt max-tak på 75 000 kronor att utnyttja per år, vilket motsvarar ett köpunderlag på 150 000 kronor. Det är möjligt att använda sitt eget rut-avdrag för att betala för tjänster hos en förälder. 

På fakturan från oss har du alltid två betalningsalternativ, ett belopp med rut-avdraget och ett fullt belopp. Har du utrymme att nyttja ditt rut-avdrag betalar du det lägre beloppet. Om utrymmet däremot redan är nyttjat betalar du den totala kostnaden. Kontakta oss gärna för mer information kring rut-avdraget och hur ni kan använda det för att subventionera vår tjänst. Du kan också läsa mer på Skatteverkets hemsida.