Skip to main content

Livskvalitet, stöd och gemenskap med en egen seniorvän

Har du en förälder som behöver extra stöd och vardagsomsorg? Har du svårt att räcka till? Med en trygg, engagerad och seniorvän får din förälder stöd och sällskap i vardagen. 

Livet är till för att levas – inte bara överlevas

Allas behov är olika, men vi finns där som promenadsällskap, sällskap till aktiviteter eller en hjälpande hand vid matinköpet. Och önskas god hemlagad mat, hjälper vi gärna till även där. Vad vi gör tillsammans utgår från era behov och önskemål,  alltid med målet att skapa en mer glädjefylld och innehållsrik vardag.

Kompletterande stöd i hemmet

Kanske har din närstående hemtjänst idag som tar hand om det medicinska och det praktiska, men önskar sig en mer social vardag med sällskap av någon att prata och göra trevliga aktiviteter med. Det kan vara aktiviteter som att gå ut på promenader, laga mat tillsammans eller rentav få hjälp med att plantera om blommorna. Kanske önskas den där extra vännen i vardagen som har tid att lyssna på hur hon eller han mår. Hos oss är allt möjligt. Är du anhörig och hjälper en äldre närstående idag är vi på Seniorglädje ett fint komplement.

Sällskap på äldreboendet

Vi erbjuder även vår tjänst till en närstående som bor på äldreboende. På äldreboenden finns ofta en aktivitetsansvarig som ser till att det ordnas gruppaktiviteter såsom bingo, sittgymnastik eller högläsning,  men många äldre saknar den personliga sociala omsorgen som en alldeles egen seniorvän kan ge.

På äldreboendet är vi promenadsällskap, måltidssällskap, läsesällskap, tv-sällskap eller kort och gott sällskap. Allt för att din närstående ska känna sig glad och trygg.

Erfarenhet av demenssjukdom

Har din närstående en demenssjukdom? Ungefär hälften av våra kunder har en demenssjukdom, en del bor hemma fortfarande och andra har flyttat till ett äldreboende. Oavsett är det extra viktigt när vi besöker en person med demenssjukdom att skapa kontinuitet och en stressfri miljö vid våra besök. Seniorvänner som besöker en person med kognitiv sjukdom har alltid erfarenhet av att ge omsorg om en person med kognitiva svårigheter, antingen genom tidigare yrke eller genom att själv varit anhörig. Vi erbjuder även fortlöpande våra seniorvänner utbildning inom bemötande vid demenssjukdom.

Seniorglädje ger stöd till privatpersoner, kommuner och företag

Seniorglädje har idag privatpersoner som kunder, men även kommuner och företag. Den sociala omsorgen om äldre behöver stärkas upp på flera håll och oavsett vem som är vår kund så hjälper i slutändan vår tjänst en äldre person i behov av mer sällskap och stöd. Kontinuitet, trygghet och glädje är våra ledord i varje besök vi gör. 

När vi knackar på hemma hos din närstående är vårt mål att han eller hon alltid ska känna mer glädje och mindre ensamhet. Vi kompletterar den hjälp som din närstående kanske redan får av hemtjänsten, men som man önskar mer tid kring.

Seniorglädje

Matchningen mellan närstående och seniorvän

För oss är det viktigaste av allt att din närstående matchas med den seniorvän som passar honom eller henne bäst. Därför går vi igenom flera steg innan matchningen är klar.

Ett samtal

Vi pratar igenom behoven och önskemålen hos din närstående. Utifrån vårt samtal kommer vi tillsammans överens om vilken sorts profil seniorvännen bör ha.

Vi matchar

Utifrån önskemålen gör vi en matchning bland våra befintliga seniorvänner. Finns inte precis rätt person där så startar vi en rekrytering.

Vi träffas

Vi presenterar den seniorvän vi tror skulle kunna göra din närståendes dag mer glädjefylld. Ni träffar seniorvännen och får under mötet lära känna varandra och se om vi lyckats i vår matchning. Mötet är kostnadsfritt och ni förbinder er inte till något.

Du beslutar

Vi följer upp träffen och du berättar hur ni upplevde mötet. Kändes allt bra så är vi igång!