FAKTA OM DEMENS

En ny folksjukdom - I takt med att vi lever allt längre ökar även antalet personer som insjuknar i en demenssjukdom. Detta är en verklighet vi behöver förhålla oss till. Seniorglädje vill bidra till att bryta stigmat kring sjukdomen och vara en del av lösningen att hitta nya sätt att stötta både de som insjuknar och även deras anhöriga.

omsorg

 

Demens i siffror

Idag lider ungefär 130 000 -150 000 människor i Sverige av en demenssjukdom. Om man räknar med anhöriga och närstående berörs närmare 1 miljon människor. Varje år insjuknar cirka 25 000 personer i en demenssjukdom och enligt Socialstyrelsen kommer 180.000-190.000 personer år 2030 ha insjuknat i en demenssjukdom. Ytterligare tjugo år senare kommer 250 000 personer har drabbats.

Ökad livskvalitet genom aktivitet och stimulans

Aktivitet och stimulans kan påverka minnes- och tankeförmågor positivt. Även nedstämdhet hos den sjuke kan minska med hjälp av social stimulans. En person med demenssjukdom har precis samma behov som en frisk person att få fysisk aktivitet, få dagsljus och komma ut i friska luften. Skillnaden mellan en person med demenssjukdom och en frisk person är snarare möjligheten att tillgodose dessa behov. Självklart ska aktiviteterna anpassas efter den sjuke personen så ett bra förhållningssätt och kunskap om sjukdomen är viktigt för den som ska assistera personen i behov av stöd.

På Seniorglädje genomför vi regelbundet en utbildning för våra seniorvänner. Utbildningen bygger på Svenskt Demenscentrums utbildning Demens ABC. 


Allmänna råd om förhållningssätt till dig som ger omsorg om en person med demenssjukdom:

Prata som ni brukar göra. Om personen lever "i gamla tider", prata om gamla tider.
- Kom ihåg att det är en vuxen människa du pratar med

Försök inte "rätta"
- Säg inte "Så där kan du inte göra" eller "det där stämmer inte". 

Prata inte förbi eller över huvudet på personen. Påpeka inte brister inför andra
- Demenssjuka personers känsloliv fungerar ofta bättre än den intellektuella förmågan och ingen vill känna sig bortgjord inför andra.

Om personen har språksvårigheter - ta fasta på nyckelord och upprepa dem. Visa att du vill förstå - och har förstått.
- Tänk på att känslan av trygghet och samhörighet kan förmedlas utan ord. Man behöver inte prata för att förstå varandra. 

Fånga personens känslor. Försök inte tvinga henne/honom att minnas.
- Istället för att säga "minns du vad vi gjorde igår?" säg "igår var vi ute och plockade vitsippor. Tänk vad de är vackra".

När du känner frustration och begynnande ilska.
- Gå ifrån och låt ilskan rinna av dig. Be någon annan ta över. Försök att inte visa din ilska.

När den demenssjuke verkar irriterad:
- Ta reda på orsaken. Kan det bero på hög ljudnivå, att hon/han inte förstår vad som sägs, känner sig pressad eller något annat.

Om den sjuke råkar bete sig olämpligt.
- Påpeka inte detta. Kanske minns han/hon inte händelsen och även o så är fallet, skapar ett påpekande bara olust.

Om den sjuke inte klarar av situationen, påpeka inte det.
- Försök att försiktigt lägga till rätta. Säg till exempel: "Vi kan hjälpas åt att göra det" istället för "jag kan göra det åt dig". 

Hjälp till att styra den sjuke i rätt riktning
- Det kanske är matdags men han/hon vill gå ut. Locka med "oj, vad det skulle smaka gott med köttbullar. Låt oss äta tillsammans."

Använd både kunskap och fingertoppskänsla
- Tänk efter hur den sjuke kan känna och reagera på det du säger eller föreslår. Det är helst personens önskan och alltid personens bästa som ska vara din drivkraft. 

Ta vara på goda stunder och bemöt den demenssjuke med respekt!

Källa: Demensförundet