Skip to main content

Senioren: Ensamheten minskar när pensionärer rycker in på äldreboenden

Pensionärer har under ett år besökt äldreboenden i Stockholm i syfte att motverka ofrivillig ensamhet. Ett koncept som blivit mycket lyckat.

Att ofrivillig ensamhet och isolering är ett problem för många inom äldreomsorgen är inget nytt.

Det visar också Socialstyrelsens årliga enkät. Närmare 70 procent av personer som bor på särskilda boenden för äldre uppgav att de besväras av ensamhet i någon grad enligt 2022 års resultat.

Läs hela artikeln i tidningen Senioren här