Skip to main content

Satsning på seniorbesök på Stockholms äldreboenden får toppbetyg

Som första kommun i landet har Stockholms stad infört seniorbesök på äldreboenden för att minska ensamhet och skapa en meningsfull vardag för de boende. Under ett års tid har 100 seniorer från företaget Seniorglädje arbetat på 70 äldreboenden inom kommunen. Och nu visar en utvärdering att seniorbesöken uppskattas stort och får höga betyg av ansvariga på boendena.

Seniorglädje startade 2016 och var först ut i Sverige att erbjuda social omsorg av äldre som utförs av pensionärer, så kallade seniorbesök. Seniorerna hjälper äldre att få en mer meningsfull och social vardag, oavsett om man fortfarande bor hemma eller har flyttat till ett äldreboende.

Sedan juni 2022 har Seniorglädje på uppdrag av Stockholms stad arbetat på kommunens äldreboenden och servicehus. Seniorerna besöker äldreboendena varje vecka och håller i både gruppaktiviteter, såsom bokklubbar, pubaftnar och sittgymnastik, och individuella samtal över en fika eller promenad utomhus. Och en utvärdering bland de ansvariga på boenden visar att seniorbesöken gör skillnad. Bland annat ger de ansvariga på boendena ett genomsnittligt betyg på 4,71 av 5 när de svarade på hur meningsfulla besöken var för de boende.

– Det här är en bra satsning för de äldre, en social samvaro med meningsfulla mänskliga möten är viktigt för äldres mående på så många sätt, säger Cecilia Sidmalm, VD på Seniorglädje. Den ofrivilliga ensamheten bland äldre är ett stort problem i Sverige och den finns även på äldreboenden. Här har vi kunnat hjälpa till och utvärderingen visar att det har varit till nytta för de äldre.

– Satsningen på seniorbesök är det bästa man har gjort på länge och det ger ett mycket gott tillskott till äldreomsorgen vad gäller aktiviteter och social samvaro, säger Charlotte Backteman, enhetschef för Älvsjö vård- och omsorgsboende som Seniorglädje besöker en gång per vecka. Vi behöver vara fler som hjälps åt med det viktiga uppdraget att bryta den ofrivilliga ensamheten och öka den psykiska hälsan hos våra äldre. Seniorglädje gör ett fantastiskt jobb hos oss och vi önskar att vi hade dem hos oss varje dag.

De 100 personerna som arbetar på boendena från Seniorglädje är alla själva seniorer, de flesta mellan 65 och 70 år. Bland seniorerna finns olika arbetsbakgrunder, som exempelvis brevbärare, lärare, undersköterska och egenföretagare. Alla har olika livserfarenheter, precis som de äldre de besöker. På frågan om hur nöjda äldreboendena är med seniorbesök, det vill säga att det är just äldre personer som arbetar med social omsorg hos äldre, var genomsnittsbetyget också högt, 4,5 av 5.

– Vi ser många fördelar med att det är seniorer som hjälper äldre, säger Cecilia Sidmalm. Våra seniorer är engagerade personer med en bredd av livserfarenheter, som gör att de kan få en bra kontakt med de äldre. De har liknande referensramar och förstår varandra bra, och vi får dagligen höra berättelser om hur vänskap växer fram. Dessutom är det många som trivs med att få möjlighet att arbeta vidare och göra något meningsfullt efter pensionen.

Fakta:

Utvärderingen genomfördes som en webbenkät via undersökningsverktyget Netigate.
Totalt har 43 verksamhetschefer, enhetschefer och aktivitetsansvariga på äldreboenden och servicehus svarat på undersökningen. Svarsfrekvensen var 68 procent.
Seniorbesöken görs på 70 äldreboenden och servicehus i hela Stockholm stad, som drivs i såväl kommunal som privat regi.