Skip to main content

Vår medverkan i podden Demensdialogen

Ta hjälp i tid. Det är ett av våra tips till anhöriga när vi medverkade i podden ”Demensdialogen Angvik & Björk”. Ni får också ta del av hur vi kan tillföra mer livskvalitet till äldre och samtidigt avlasta anhöriga i deras omsorg om en förälder.

För en tid sedan var vi med i podden Demensdialogen där vi fick möjlighet att samtala med de otroligt kompetenta kvinnorna Kerstin Angvik och Liselotte Björk. Vi samtalar om betydelsen av att ha trygga sociala kontakter och att det som anhörig kan vara svårt att ha ork och tid att räcka till för sina närstående.

Lyssna på podden genom denna länk Demensdialogen Angvik & Björk

 

Susanne Sidmalm och Cecilia Sidmalm under inspelningen av Demensdialogen