Skip to main content

Seniorglädje inför ringvän för äldre som är och känner sig isolerade

Seniorglädjes verksamhet bygger på fysiska möten människor emellan. Möten som syftar till skapa en glädjefylld vardag och ge avbrott i en tillvaro som annars kan kännas enahanda och trist. I och med det nya corona-virusets framfart och strikta restriktioner kring besök på äldreboenden och i hemmet hos äldre har vi behövt stänga ner vår verksamhet tillfälligt. Vi har därför valt att erbjuda en ”ringvän” till våra äldre som känner sig isolerade.

Vi är mitt inne i en otroligt utmanande situation i och med det nya coronaviruset som sköljer över världen. Våra mest utsatta, de äldre, drabbas värst då de är en utsatt riskgrupp och att de dessutom i många fall behöver isolera sig i sitt hem.

Vi vet ännu inte hur denna isolering kommer att påverka den enskilda personen, men isolering generellt kan bidra till både oro och nedstämdhet med andra sjukdomar som följd. Detta vill vi försöka motverka med alla medel vi kan.

Om du själv är äldre och isolerad eller om du upplever att en närstående, som idag är isolerad i hemmet mår dåligt så är du varmt välkommen att höra av dig till oss så ordnar vi en ringvän.

Ringvännen, som är en livserfaren, trygg person, kommer att ringa dig eller din närstående med jämna mellanrum för att prata om allt mellan himmel och jord samt stilla eventuell oro. Ringperioden är till en början 4 veckor och förlängs sedan med 2 eller 4 veckor åt gången.

Om du är kund till Seniorglädje idag kommer vi  att eftersträva att det är just er seniorvän som ringer dig eller din närstående, men det är inte något vi kan garantera. Detta är naturligtvis helt kostnadsfritt.Om du är intresserad av en ringvän kontakta Susanne eller Cecilia enligt nedan:

Susanne Sidmalm
E-post: susanne@seniorgladje.se
Tfn: 070-5676062

Cecilia Sidmalm
E-post: cecilia@seniorgladje.se
Tfn: 076-8017575

Cecilia Sidmalm och Susanne Sidmalm