Skip to main content

Vi springer för alzheimerforskningen

Den 4-6 juni deltar Seniorglädje i det digitala loppet för forskning mot alzheimer som arrangeras av Alzheimerfonden. Runt om i Sverige springer vi för att att uppmärksamma sjukdomen samt för att bidra till forskningen för att hitta ett botemedel.

Seniorglädje besöker dagligen personer med en kognitiv sjukdom. Vi vet att man kan ha ett gott liv även med en alzheimerdiagnos, men det blir ett annorlunda liv både för den sjuke och dennes anhöriga. Förutom att stötta den sjuke och dennes anhöriga med meningsfulla möten och aktiviteter så vill vi uppmärksamma sjukdomen och bidra till forskningen för att hitta ett botemedel.

Alzheimerloppet arrangeras av Alzheimerfonden för att samla in pengar till den viktiga forskningenl. Varje form av pulshöjande fysisk aktivitet har dessutom visat sig kunna förebygga demenssjukdomar. Läs mer om Alzheimerfonden på www.alzheimerfonden.se