Skip to main content

Seniorglädje lanserar Demensskolan – en resurs för kunskap om demens

Nu lanserar vi Seniorglädjes Demensskola, en serie filmer med tips och insikter om hur man bäst bemöter personer med en demenssjukdom. Filmerna används som en del i vår satsning på certifieringsutbildningar för medarbetare inom demens och är tänkt att även vara till hjälp för anhöriga till personer med en demenssjukdom.

Totalt lanseras 14 korta filmer som finns tillgängliga på Youtube. Filmerna utvecklades först för att användas internt av Seniorglädjes över 200 anställda så kallade seniorvänner. Seniorvännerna, som oftast själva är pensionärer, arbetar med social omsorg, dels inom äldreomsorgen, dels privat hos äldre för att främja hälsa och minska den ofrivilliga ensamheten. 

– Vi tror att Demensskolan kan vara till nytta för alla som någon gång kommer i kontakt med en person med en demenssjukdom, säger Cecilia Sidmalm, VD på Seniorglädje. Oavsett om det är en anhörig, en person inom vården eller bara någon som vill lära sig mer om demens, kan dessa filmer ge kunskap och förståelse.

Filmerna handlar exempelvis om hur man svarar på upprepade frågor, och vad man kan göra när en person med en demenssjukdom anklagar någon för stöld. Ett annat exempel är vikten av att anhöriga också tar hand om sin egen hälsa och söker stöd.

Ewa Angermund, som har en specialistkompetens inom demens som Silviasyster och även arbetar som seniorvän och demensvårdsutbildare på Seniorglädje, medverkar i filmerna och delar med sig av sin omfattande erfarenhet och praktiska råd.

– Att vara anhörig till en person med en demenssjukdom kan vara mycket påfrestande, säger Ewa Angermund. Att som anhörig lära sig mer om sjukdomen kan vara till hjälp men för att underlätta för alla anhöriga behövs en bred ökad kunskap i samhället. Här vill vi dra vårt strå till stacken.