Skip to main content

Seniorglädje certifierar medarbetare i demensomsorg

Seniorglädjes demenscertifiering

Nu har vi certifierat de första elva seniorvännerna inom demensomsorg. Det är en del i vår satsning på en fördjupad kunskap inom demens för våra medarbetare.

Många av de äldre som våra seniorvänner arbetar med har någon form av kognitiv svikt. Därför är det viktigt att våra medarbetare får en god kunskap inom området. Kunskap och förståelse är grunden för en god omsorg för personer med en demenssjukdom.

Ansvariga för att ha tagit fram utbildningen är våra seniorvänner Silviasjuksköterskan Lena Nylund samt Ewa Angermund, som är utbildad Silvasyster.

Utbildningen ger kunskap om hjärnans uppbyggnad och funktion, demenssjukdomar, palliativa vårdens hörnstenar, beteendemässiga och psykiska symptom, bemötande och kommunikation, fingerstudien, anhörigskap samt Seniorglädjes värderingar.

Nästa omgång av den fördjupade demensutbildningen kommer att äga rum i september.

Tidigare har vi även lanserat Demensskolan, en videokurs i demens som kan användas av bland annat anhöriga. Den kan du titta på här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDBdvsGbVBKGmIRLcWcsvPHegsgHGJAlk