Skip to main content

Seniorglädje rekryterar Jaana Heino som ny kundansvarig för privatkunder

Seniorglädje fortsätter att expandera för att möta den ökande efterfrågan på social omsorg för äldre från privatpersoner. Under det senaste året har antalet privatkunder stadigt ökat, och för att kunna ge bästa möjliga stöd tillsätter företaget nu Jaana Heino som ny kundansvarig för privatkunder.

Seniorglädje erbjuder social omsorg för äldre utförd av pensionärer, så kallade seniorvänner. Dessa erfarna seniorvänner hjälper äldre att få en mer meningsfull och social vardag, oavsett om de bor hemma eller på ett äldreboende. Företaget har vuxit stadigt sedan det grundades 2016, i takt med att behovet av insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre ökat.

– För att kunna hjälpa alla anhöriga som hör av sig och oroar sig för att en åldrande släkting behöver extra social omsorg i vardagen, har vi rekryterat ytterligare en kundansvarig, säger Cecilia Sidmalm, VD för Seniorglädje. Jag är glad att få nya kollegor, men samtidigt är det ett bevis på att ofrivillig ensamhet bland äldre är ett stort problem i Sverige idag. Nu är vi bättre rustade för att fortsätta motarbeta ensamheten och alla problem som följer med den för äldre.

Jaana Heino, 65 år, har arbetat som seniorvän hos Seniorglädje i ett par år efter en lång karriär inom mediebranschen på bland annat TV3. Hon är även utbildad hudterapeut.

– Efter att jag pensionerade mig ville jag fortsätta arbeta, och med erfarenheten av att själv ha tagit hand om min mamma som fick Alzheimers sjukdom sökte jag mig till Seniorglädje, säger Jaana Heino. Att vara seniorvän har gett mig mycket, det känns meningsfullt och man får så mycket tillbaka från de äldre och deras anhöriga. Nu fokuserar jag på att hitta rätt seniorvän för de privatpersoner som anlitar oss.