Skip to main content

Stort intresse i Sigtuna för att testa nya aktiviteter efter 80

Mitti skriver om hälsosamtelen i Sigtuna kommun

För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genomför Sigtuna kommun under våren hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år i samarbete med oss på Seniorglädje. I helgen skrev Mitti Sigtuna om samtalen, när vår hälsocoach Karl W Sandberg träffade Sigtunabona Lasse Hellqvist, 81, och Elin Hellqvists, 80.

Med samtalen vill kommunen fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen. En sammanställning av de första samtalen visar att var femte äldre som fortfarande bor hemma besväras av ensamhet, samtidigt som hälften vill testa någon av kommunens olika aktiviteter.

Satsningen på hälsosamtal möjliggörs med riktade statsbidrag till kommuner för insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre. Hälsosamtalen riktar sig till personer som fyllt 80 år i Sigtuna kommun och inte har kontakt med äldreomsorgen idag, det vill säga varken har hemtjänst eller bor på äldreboende.

– Vi vill nå äldre invånare som vill ta del av aktiviteter eller ansöka om någon form av insats, säger Annika Vogel, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun. Hälsosamtalen syftar till att minska känslan av ensamhet och öka känslan av samhörighet, delaktighet och upplevd livskvalitet hos våra äldre invånare. Vi får även en bättre bild av hur stort problemet är med ensamhet bland äldre kommuninvånare som bor hemma.

Under samtalen får de äldre själva uppge om de upplever att de besväras av ensamhet. De får även erbjudande om att delta på aktiviteter som finns i kommunen, såsom träffpunkter, promenadgrupper, senioryoga och andra hälsofrämjande aktiviteter. En sammanställning av de första 89 samtalen visar att 21 procent säger själva att de besväras av ofrivillig ensamhet. Samtidigt uppger 47 procent att samtalet har ökat intresset för att delta på en aktivitet.

– Nu när vi kommit en bit in i projektet märker vi att det finns många äldre som vill delta på aktiviteter och även har bra idéer på nya initiativ, säger Cecilia Sidmalm, VD för Seniorglädje som utför samtalen. Exempelvis har det kommit upp förslag på dansaftnar, körsång och självförsvarskurser. Vi får även tydlig feedback på att det betyder mycket att kommunen lyssnar på dem.

Samtalen tar cirka en timme och utförs av Seniorglädjes hälsocoacher, som själva är pensionärer. 

– Att de som leder samtalen själva är seniorer ser jag som ett stort plus, säger Annika Vogel. De har förståelse och kunskap om seniorlivets fördelar och utmaningar. Det är också bra att de som önskar fortsätta arbeta lite efter att ha gått i pension får möjlighet till det.

Hälsosamtalen i Sigtuna kommun kan bokas fram till den 20 maj. Den enskilde får välja om samtalet ska ske i det egna hemmet eller på någon av kommunens träffpunkter. För att boka ett samtal, ring 073-958 66 74 måndag till fredag mellan klockan 10.00 och 13.00.