Skip to main content

Lyckad satsning på seniorbesök på äldreboende i Nacka förlängs

Seniorvän Marianne de Wrang tillsammans med 86-åriga Gun-Britt Ek, boende på Villa Tollare.

Under ett års tid har äldreboendet Villa Tollare i Nacka kommun fått besök av seniorer från företaget Seniorglädje för att minska ensamheten bland de boende. Och efter positiva resultat förlängs satsningen även under hela 2024. Besöken möjliggörs med statsbidrag riktade till kommuner för insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Sedan januari 2023 har Seniorglädje besökt äldreboendet Villa Tollare i Nacka kommun, som drivs av stiftelsen Stora Sköndal. Seniorglädje erbjuder social omsorg av äldre som utförs av pensionärer, så kallade seniorbesök. Efter utvärdering har nu satsningen förlängts under 2024. 

– Vi jobbar hårt för att våra boende inte ska känna sig ensamma, säger Johanna Saläng, verksamhetschef på Villa Tollare. Flera av våra boende får få eller inga besök alls av sina anhöriga, de kanske bor långt bort eller inte är i livet. Vår årliga brukarundersökning visar att sociala aktiviteter är viktiga för att våra boende ska må bättre och känna livsglädje, och det är just det Seniorglädje hjälper oss med.

Johanna Saläng, verksamhetschef Villa Tollare

Seniorerna från Seniorglädje, som även kallas seniorvänner, besöker Villa Tollare varje vecka. De håller både i gemensamma aktiviteter, som bingo och bakning, samt individuella samtal och promenader.

– Vi har en egen aktivitetscoach och med hjälp från seniorerna kan vi göra ännu mer,  säger Johanna Saläng. Vissa boende mår bäst av gruppaktiviteter, andra av ett samtal över en kopp kaffe. Då är det också bra att det är just seniorer som besöker oss, de har lätt att skapa en fin relation till de boende eftersom de har levt under samma tid och har lång livserfarenhet. 

Seniorvän Marianne de Wrang på Villa Tollare

Satsningen på seniorbesöken från Seniorglädje möjliggörs med finansiering från statsbidragen som Nacka kommun fått för insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

– Att Villa Tollare har lyckats säkerställa finansieringen gör att vi kan vara fler som arbetar mot den ofrivilliga ensamheten bland äldre, säger Cecilia Sidmalm, VD för Seniorglädje. Våra seniorvänner är de mest engagerade medarbetare man kan tänka sig, och de har sökt sig till äldreomsorgen för att de vill göra skillnad på riktigt. Vi hoppas att erfarenheterna från Villa Tollare kan inspirera fler äldreboenden och kommuner runt om i landet att göra samma sak. 

För mer information, kontakta:

Johanna Saläng, verksamhetschef Villa Tollare, 076-000 81 55
johanna.salang@storaskondal.se 

Cecilia Sidmalm, VD Seniorglädje, 076-801 75 75, cecilia@seniorgladje.se