Skip to main content

Sigtuna kommun och Seniorglädje i samarbete kring hälsofrämjande samtal hos invånare 80+

I syfte att motverka ensamhet och främja hälsa bland äldre samarbetar Sigtuna kommun med Seniorglädje i ett projekt under våren 2024. Genom hälsofrämjande samtal hos personer som fyllt 80 år vill man fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet och därmed kunna erbjuda och informera om sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter som finns i kommunen.

Seniorglädje kommer genom sina hälsocoacher utföra planerade och strukturerade hälsosamtal i Sigtuna kommun under perioden februari-maj 2024. Man får själv välja om samtalet ska ske i det egna hemmet eller på någon av kommunens träffpunkter.

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att höra av dig till Cecilia Sidmalm, projektledare på Seniorglädje.
cecilia@seniorgladje.se Telefon: 076-8017575